Lietuvos mokslo taryba kviečia studentus teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus

Kvietimo lėšos: 250 000 Eur (iki 87 500 Eur – humanitarinių, socialinių mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams; iki 162 500 Eur – gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektams).

Projekto trukmė: Projektai vykdomi 2022 m. rudens – 2023 m. pavasario semestrais 

                               Projekto įgyvendinimo pradžia – ne vėlesnė nei 2022 m. rugsėjo 15 d.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

1583,97 Eur – Humanitarinių, socialinių (HS) mokslų sričių bei menų sričių projektams;

2355,47 Eur – Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslo sričių projektams

Paraiškos gali būti pateiktos iki: 2022-06-10 d. 24 val.

Paraišką lydintys dokumentai: 

  1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo
  2. Dokumentas, patvirtinantis studento tyrimo vadovo (-ės) įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą
  3. Pažyma apie studento (-ės) studijų rezultatus, kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų svertinis vidurkis.

Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija pildydamas formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt.

Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai.

Projektus gali vykdyti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.

Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.

Asmuo kaip studento tyrimo vadovas (-ė)  ar studentas (-ė) gali būti nurodytas tik vienoje kvietimo paraiškoje.

Kaip užpildyti paraišką LMT sistemoje?

Rekomenduojama pažymos forma.

Projekto užtikrinimo raštas.

Skip to content