Lietuvos farmacijos sąjungos nauja prezidentė – Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos fakulteto mokslininkė

Lietuvos farmacijos sąjungos nauja prezidentė –

Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos fakulteto  mokslininkė

 

Dabartinė Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) tęsia 1819 m. gegužės 17 d. prof. Johano Fridricho Volfgango iniciatyva įkurtos pirmosios Lietuvoje Farmacijos draugijos darbą.

Po to, 1920 m. Farmacijos draugija buvo performuota į Lietuvos farmaceutų sąjungą ir veikė iki 1940 m.

1948 m. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo antrasis direktorius, Vaistinių augalų skyriaus įkūrėjas ir vadovas prof. dr. Kazimieras Grybauskas, tęsdamas Lietuvos farmaceutų sąjungos darbus, ją reorganizavo ir tuo pagrindu įkūrė Respublikinę farmacininkų mokslinę draugiją (RFMD), tapdamas pirmuoju ir ilgalaikiu jos pirmininku.

Tai yra svarbus Vytauto Didžiojo universiteto (anksčiau Lietuvos universiteto) Botanikos sodo Vaistinių augalų skyriuje vykdomų vaistinių augalų mokslinių tyrimų rezultatų indėlis šios organizacijos plėtojamai vaistininkystės ir vaistažolininkystės veiklai Lietuvoje.

1990 m. spalio 13 d. prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičiaus iniciatyva Respublikinė  farmacininkų mokslinė draugija buvo perorganizuota į Lietuvos farmacijos sąjungą (LFS), kurios prezidentu ir žurnalo Lietuvos Farmacijos žinios vyriausiuoju redaktoriumi jis buvo paskirtas ir dirbo iki 2021 m.

Po Profesoriaus mirties šį darbą tęsė LFS valdybos nariai ir prezidentai: prof. Vilma Petrikaitė ir prof. Liudas Ivanauskas.

2022 metų rugsėjo 6 d. Lietuvos farmacijos sąjungos valdybos posėdyje išrinkta šios organizacijos naujoji prezidentė – tai Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, Gamtos mokslų fakulteto profesorė dr. habil. Ona Ragažinskienė, kuri iki šiol dirbo LFS viceprezidentės pareigose ir  žurnalo Lietuvos farmacijos žinios vyriausiąja redaktore.

 

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) veikla ir uždaviniai:

1990 m. Stambule, Turkijoje vykusiame Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) kongrese priimta į šią organizaciją asocijuotos narės teisėmis.

1991 m. priimta į Europos šalių farmacijos specialistų organizacijų susivienijimą EuroPharm Forum, kuris vienija 35 valstybių farmacijos specialistus.

Skip to content