„Lietuva 2050“ posėdis-diskusija „Klimato kaita ir mūsų santykis su aplinka ateityje“

 

Birželio 13 d. Klaipėdos universitete įvyko išvažiuojamasis Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ posėdis-diskusija „Klimato kaita ir mūsų santykis su aplinka ateityje“. Pasitarime dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovai – Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. Saulius Mickevičius ir VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus vadovas prof. Remigijus Daubaras. Diskusijoje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovai, VILNIUS TECH, Vilniaus universiteo, Klaipėdos universiteto, Aplinkos koalicijos, kai kurių kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Diskusijos metu buvo aptariamos klimato kaitos ir prisitaikymo prie jos prognozės bei galimi jų įgyvendinimo variantai iki 2050 metų. Daugiausiai dėmesio buvo skirta miškų, pelkių ir natūralių pievų bioįvairovės išsaugojimo ir teigiamos įtakos žmonių gyvenamajai aplinkai didinimo, vandens ir pakrančių apsaugos, atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir antrinio panaudojimo aktualijoms, agrarinio sektoriaus bei teritorijų urbanizavimo neigiamo poveikio klausimams.

Pasitarimo dalyviai suformulavo pagrindines vizijas, kokią Lietuvą ir jos gamtinį karkasą turėtumėme išsaugoti, formuoti ir gausinti porą artimiausių dešimtmečių, kad 2050 metais gyvenimo kokybė Lietuvoje taptų geresne nei yra šiuo metu.

Skip to content