Leidinyje – GMF studentų vykdyti ES finansuojami moksliniai tyrimai


Trys Gamtos mokslų fakulteto (GMF) studentų tyrimai, finansuojami ES fondų lėšomis, buvo pristatyti leidinyje „Studentų mokslinių tyrimų 2017/2018 konferencijos pranešimų santrauka“.

Iš viso leidinyje pristatomi  63 moksliniai tyrimai, kuriuos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai atliko laisvu nuo studijų metu ES fondų lėšomis pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamą veiklą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai pristatė šešis mokslinius tyrimus biomedicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

GMF studentų pristatyti moksliniai tyrimai:

  1. Paulina Amšiejūtė, Dalytė Mardosaitė-Busaitienė – „Bartonella spp. molekulinis identifikavimas ir genotipavimas graužikuose“
  1. Dovilė Tamoliūnaitė, Jana Radzijevskaja – „Babesia canis genotipų nustatymas“
  1. Viltė Vetlovaitė, Paulius Ruzgys – „Negrįžtamos elektroporacijos ir bleomicino elektropernašos sukeltų APF pokyčių ląstelėse tyrimas“

Mokslo projektus vykdžiusių studentų teigimu, projektinė veikla vadovaujant patyrusiam mokslininkui yra ne tik paskatinimas prie stipendijos, bet ir galimybė realizuoti savo mokslines idėjas, įgyti praktikos atliekant mokslinius tyrimus laboratorijose.

„Studentų mokslinių tyrimų 2017/2018 konferencijos pranešimų santrauka“ leidinys yra viešai prieinamas Lietuvos mokslo tarybos puslapyje https://www.lmt.lt/lt/doclib/wiqchhcibwdcc2ggm8egfbj6ztfyyd98

Skip to content