Kviečiame į Selemono Paltanavičiaus atvirą paskaitą „KAIP UŽAUGINTI NAUJUS MOKSLININKUS?“, kuri įvyks  rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) 15 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (101 kab.).

Maloniai kviečiame į Selemono Paltanavičiaus atvirą paskaitą „KAIP UŽAUGINTI NAUJUS MOKSLININKUS?“, kuri įvyks  rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) 15 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (101 kab.).

Renginio moderatorius: dr. Eduardas Budrys

Renginys taip pat bus transliuojamas MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU4MmU2ZGUtNzE3MC00ZmVjLTkwNTEtNjE2YmM1NGM4NWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%22d3c5754c-af2a-48c1-8e64-b8544c4bd47b%22%7d

 

Rugsejis 2023 plakatas

Skip to content