Kviečiame dalyvauti 28-ojoje tarptautinėje mokslinėje­–praktinėje konferencijoje “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2022”

Visus kviečiame dalyvauti 28-ojoje tarptautinėje mokslinėje­–praktinėje konferencijoje “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2022”, kuri vyks 2022 m. gegužės 4–6 dienomis.

Konferencija „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA“ vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas. 

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei aplinkos apsaugos tyrimų problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, siekiant akcentuoti žmonių saugos bei aplinkos apsaugos svarbą.

Mokslinių pranešimų sekcijos:

 1. Biosistemų inžinerija (2022 m. gegužės 5 d.):
 • techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
 • tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
 • technologijų sauga, profesinė rizika, ergonomika;
 • vandens inžinerija.
 1. Aplinka ir sveikata (2022 m. gegužės 4 d.):
 • gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
 • biologinės įvairovės kaip žmogaus natūralios aplinkos apsauga.
 1. Ekologija, darni miškininkystė (2022 m. gegužės 5 d.):
 • agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
 • darnus vystymasis, saugomos teritorijos ir žmogaus ūkinės ar rekreacinės veiklos poveikis aplinkai;
 • miško apsauga ir mediena, medžioklėtyra.

Seminarai:

1. Vaistinių augalų paieška SARS-CoV-2 prevencijai ir gydymui (2022 m. gegužės 4 d.);

2. Rekreacijos poreikių ir miškininkystės veiklos darna (2022 m. gegužės 6 d.).

Svarbiausios datos:

 • 2022 m. vasario 20 d.  konferencijos dalyvių registracija
 • 2022 m. kovo 15 d. mokslinio straipsnio pateikimas
 • 2022 m. balandžio 1 d. dalyvio mokesčio apmokėjimas
 • 2022 m. balandžio 8 d. redakcinės kolegijos sprendimas dėl straipsnio spausdinimo

Kontaktai: 

El. paštas: zmogaus.sauga@vdu.lt

Konferencijos internetinis puslapis: https://zgs.vdu.lt

Skip to content