Konkursas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms gauti

VDU-TF-Auditoriums-2015-34-1024x683-700x433UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto (GMF) 2-3 kurso studentus bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2016-2017 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs šioje bendrovėje, bus skirtos 2-5 vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1772 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai turi pateikti iki 2016 m. liepos 13 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2016-2017 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
  3. pažymą apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (Akademinės reikalų tarnybos) vadovo;
  4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  5. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanatui el. paštu dek@gmf.vdu.lt ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ el. paštu kristina.poce@thermofisher.com. Siunčiant reikiamus dokumentus el. laiško pavadinime svarbu nurodyti šį tekstą: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta VDU bei VDU Gamtos mokslų fakulteto tinklalapyje iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos yra skiriamos nuo 2011 m. Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros gabius ir motyvuotus Vytauto Didžiojo universiteto studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.

Kontaktiniai asmenys:

Kristiną Pocė el. p.: kristina.poce@thermofisher.com, tel: +37069979843;
Lolitą Zaliauskienė el. p.: lolita.zaliauskiene@thermofisher.com, tel: +3702591184.

Skip to content