Konkursas bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI projektų finansavimui


Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą bei jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Vytauto Didžiojo (VDU), Kauno technologijos (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) universitetai bei Lietuvos energetikos institutas (LEI) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti.

Paraiškų rengimo nuostatos

Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams minėtų institucijų prioritetinėse mokslo kryptyse atlikti teikiamos iki 2019 m. vasario 28 d. Projektų pradžia – 2019 m. balandžio 1 d. Pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2019 metams.

Paraiškas gali teikti tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip dviem iš keturių institucijų (KTU, LSMU, VDU ir LEI), grupės. Pagrindiniai vykdytojai (mokslininkai) gali būti tik vienos paraiškos vadovais ar vykdytojais. Dėl to paties projekto finansavimo lygiagrečiai teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto mokslo grupę sudarančių tyrėjų institucijoms.

Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti. IV-V dalyse pateikiama tik konkrečios institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena institucija finansuoja savo mokslininkų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur.  Skiriamos lėšos gali būti naudojamos darbo užmokesčiui, autoriniams darbams, paslaugoms, prekėms ir komandiruotėms, būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (išskyrus LSMU). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

Teikiant paraiškas būtina pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Rengiant sutartį reikia apibrėžti partnerių veiklas, pirminius intelektinės nuosavybės objektus, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijas.

Paraiškos priimamos

KTU: el. paštu mokslo.projektai@ktu.lt (konsultuoja Mokslo departamentas,
K. Donelaičio g. 73, 424 kab., tel. (8 37) 300 081, el. p. mokslo.projektai@ktu.lt).

LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., tel. (8 37) 327 276).

VDU: el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Žinių ir technologijų perdavimo centras, K. Donelaičio g. 52, 208 kab., tel. (8 37) 327 809, el. p. mokslo.paslaugos@vdu.lt).

LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, Breslaujos g. 3, 208 kab., tel. (8 37) 401 804).

Paraiškos forma

Paraiškos vertinimo forma

Sutarties šablonas

Skip to content