Konferencijoje – naujausi tarptautiniai gyvosios gamtos tyrimai

Profesorius, akademikas, habil. dr. Audrius Maruška

Gegužės 17–18 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko biomedicinos, fizinių, technologijos mokslo sričių tradicinė tarpdisciplininė 12-ji tarptautinė mokslinė konferencija „Vital Nature Sign 2018“ („Gyvasis gamtos ženklas 2018“). Konferenciją organizavo VDU Gamtos mokslų fakultetas, Lietuvos mokslų akademija ir Šiaurės šalių skirstymo mokslų draugija (NoSSS).

Konferencijoje dalyvavo apie 100 akademinės bendruomenės atstovų ir jaunųjų mokslo tyrėjų (doktorantai, magistrantai, bakalaurai). Renginys buvo skirtas naujausių mokslo žinių sklaidai apie gyvosios gamtos objektus: žmogaus sveikatos, augalų ir gyvūnų biologines, chemines bei fizikines savybes ir jų tyrimų metodologiją.

Šia tematika buvo parengti 28 pranešimai plenariniuose posėdžiuose ir 46 elektroniniai stendiniai pranešimai, kurie jau dvejus metus yra pateikiami inovatyviai, naudojant informacines technologijas internetu, atsisakius popierinių stendinių pranešimų. Tradiciškai renginys apjungia daugelį mokslo sričių ir krypčių. Konferencijoje nerengta lygiagrečių pranešimų sesijų, todėl skirtingų mokslų atstovai turi galimybę susiburti kartu, išgirsti ir aptarti naujausias žinias pasiektas kitose mokslų srityse.

Pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo biotechnologijos, biofizikos, fizikos, virusologijos, žemės ūkio ir miškų, aplinkotyros ir ekologijos, maisto chemijos ir  technologijos, medicinos, farmacijos, biologijos ir botanikos, chemijos, biochemijos ir cheminės analizės sričių ekspertai ir jaunieji tyrėjai. Pranešimų santraukos  publikuotos  e-knygoje, kuri pasiekiama „Vital Nature Sign“ tinklalapyje.

Tradicinė kasmetinė XXII-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Vital Nature Sign“ („Gyvasis gamtos ženklas“) turi mokslinę ir praktinę reikšmę, sutelkia įvairių mokslo sričių ir krypčių mokslininkus bei specialistus ir jaunuosius tyrėjus. Renginyje dalijamasi naujomis mokslo idėjomis bei pasiekimais, kurie yra pagrįsti moksliniais tyrimais, gerinant gyvosios gamtos sveikatą. Jauniesiems tyrėjams buvo organizuota speciali sekcija, kurios metu vyko jų pristatomų darbų konkursas ir išrinkti bei apdovanoti penki atstovai: Ieva Urbanavičiūtė, Diana Navickaitė, Marius Žagunis, Kotryna Drungilaitė, Aistė Rimgailaitė.    

Po konferencijos surengtų diskusijų metu buvo nutarta, jog kitais metais 13-oji tarptautinė konferencija „Gyvasis gamtos ženklas 2019“ („Vital Nature Sign 2019“) bus vėl organizuojama Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, gegužės 16-17 dienomis.

Skip to content