Kasmetinė tradicinė 27-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ vyksta kasmet nuo 1994 m,, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

2021 m. gegužės 5 – 7 dienomis vyks tradicinė 27-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“.

Bus nagrinėjami klausimai:

 • gamtosauginiai ir sveikos gyvensenos, 
 • ekologijos ir darnios miškininkystės,
 • tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijų,
 • ergonomikos ir profesinės saugos 

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Konferenciją organizuoja: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija.

PLENARINIS POSĖDIS

2021 m. gegužės 6 d., Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA)

KONFERENCIJOS SEKCIJOS

 1. Ergonomika, profesinė sauga (2021 m. gegužės 6 d. (VDU ŽŪA))
 2. ergonominiai tyrimai ir įdiegimai bei jų efektyvumas;
 3. darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos rizikos veiksnių tyrimai bei prevencija;
 4. stresas darbe, jo tyrimai ir valdymas.
 5. Tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijos (2021 m. gegužės 6 d. (VDU ŽŪA))
 6. techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
 7. tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga.
 8. Aplinka ir sveikata (2021 m. gegužės 5 d., Vytauto Didžiojo universitetas (VDU Botanikos sodas / Gamtos mokslų fakultetas)
 9. gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
 10. biologinės įvairovės kaip žmogaus natūralios aplinkos apsauga.
 11. Ekologija, darni miškininkystė (2021 m. gegužės 6 d. (VDU ŽŪA))
 12. agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
 13. darnus vystymasis, saugomos teritorijos ir žmogaus ūkinės ar rekreacinės veiklos poveikis aplinkai;
 14. miško apsauga ir mediena, medžioklėtyra.

KONFERENCIJOS SEMINARAI

 1. Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą, skirtas farmakognosto, botaniko, vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) mokslinei, pedagoginei, šviečiamajai ir gamtosauginei veiklai pažymėti (2021 m. gegužės 5 d., VDU botanikos sodas (VDU Botanikos sodas) ir (LMNŠC))
 2. Rekreacijos poreikių ir miškininkystės veiklos darna (2021 m. gegužės 7 d., Miškų ir ekologijos fakultetas, (VDU ŽŪA MEF ir LMS)

 SVARBIAUSIOS DATOS IR DARBAI

iki 2021 m. vasario 19 d. (Registracija pratęsiama iki 2021 m. kovo 1 d.)

užpildyti konferencijos dalyvio(-ių) registracijos kortelę internetu su straipsnio ar pranešimo santrauka (ne daugiau 200 žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją.

iki 2021 m. kovo 20 d.

el. paštu zmogaus.sauga@vdu.lt atsiųsti reikalavimus atitinkantį (sumaketuotą, ne daugiau 4 psl.) mokslinį straipsnį (straipsnius recenzuos mokslo komiteto nariai).

iki 2021 m. balandžio 2 d.

atsiųsti el. paštu (pristatyti) galutinę parengto straipsnio elektroninę versiją, autorystės deklaraciją, mokslo komiteto nario recenziją bei autorių atsakymą į ją.

iki 2021 m. balandžio 8 d.

redakcinė kolegija atrinks tinkamus leidiniui straipsnius ir praneš autoriams, jei straipsnis nepriimtas. 

KITA SVARBI INFORMACIJA

Skip to content