Info apie IUT Angers – Cholet Erasmus

Įspūdžiai apie devintosiostarptautinės IUT Angers – Cholet „Erasmus“ 2023 savaitės veiklos naujoves

Angers Universitetas yra Europos aštuonių universitetų aljansas, kurie įgyvendina Europos žaliojo kurso projektą.  Vienas  iš šio projekto uždavinių – vykdyti  žaliąją pertvarką, kurio galutinis tikslas – iki 2050 m. užtikrinti įvairių veiksnų poveikio neutralumą klimatui.

Angers Universiteto technologijos institute Prancūzijoje (Angers University Institute of Technology) 2023 m. gegužės 22-26 d. vyko devintoji tarptautinė „Erasmus“ savaitė (9th International ERASMUS Week 2023).

Šio renginio tikslas – sukurti tarptautinių partnerių tinklą visame pasaulyje, kurie taiko inovatyvias tyrimų metodologijas gamtos, technologijos, žemės ūkio ir socialinių mokslų srityse; stiprinti ir gausinti partnerystės ryšius tarp universitetų; kelti studentų kultūrinį ir profesinį – metodinį sąmoningumą bei internacionalumą.

Angers IUT Tarptautinių ryšių skyriaus direktoriaus pavaduotoja Karima Tomas, pristatydama devintosios tarptautinės „Erasmus“ 2023 savaitės programą pažymėjo, kad seminaruose, paskaitose, apvalaus stalo diskusijose, vizituose bus atkreiptas dėmesys į klimato atšilimo grėsmę planetos ateičiai ir akcentavo finansinio, ekonominio, socialinio, aplinkosauginio tvarumo elementų svarbą – atskleidžia prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė.

Šiame renginyje dalyvavę mokslininkai savo pranešimuose išryškino, kad neatsinaujinančių gamtinių energijos išteklių vartojimo mažinimas, biologinės įvairovės išsaugojimas yra ne tik skubi būtinybė, bet ir moralinė pareiga.

Renginio dalyviai susipažino su Prancūzijos ir Angers miesto istorija bei šio universiteto modernia ir inovatyvia studijų baze.

Jie, nagrinėdami aplinkosauginę tematiką, apsilankė pirmajame Europoje žaismingų nuotykių ir botaninių atradimų augalų parke „Terra Botanica“.

Šiais metais Angers „Erasmus“ savaitės renginyje dalyvavo 48 mokslo ir studijų institucijų iš 20 šalių atstovai, kurių mokslinė, pedagoginė veikla  yra pristatyta atskirame leidinyje.

Lietuvą reprezentavo atstovai iš 4 mokslo institucijų: Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų bei Socialinių mokslų kolegijos.

VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja ir Gamtos mokslų fakulteto prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė nuo 2012 m. yra mokslinės, pedagoginės ir organizacinės tarptautinės ir tarpdisciplininės  veiklos iniciatorė ir vykdytoja tarp VDU  ir  Angers IUT.

Bendradarbiavimo pagrindas – 2011 m. pasirašyta tarpuniversitetinio dvišalio bendradarbiavimo sutartis ir Erasmus+ projekto programos studentų ir darbuotojų mobilumo tarpinstitucinis susitarimas.

Angers IUT studentai, atvykę pagal „Erasmus+“ programą, atlieka mokslinę praktiką VDU dviejose mokslinio tyrimo ir studijų bazėse:

Pirmojoje – Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus unikaliame Farmakognostiniame sode – ilgalaikėse vaistinių augalų mokslinėse kolekcijose (vadovė prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė).

Antrojoje – VDU Gamtos mokslų fakulteto Instrumentinės analizės atviros prieigos centro laboratorijose ir klasteryje: „Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei“ (vadovas akademikas prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška)

Nuo 2022 m. pradėtosAngers universiteto bakalaurams semestro trukmės Erasmus+ studijos VDU Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedroje.

Angers „Erasmus“ savaitės metu prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, vykdydama pedagoginę mokslinę veiklą, paskaitų ir susitikimų (Study-abroad fair) su studentais metu, supažindino juos su Lietuvos istorija,  VDU mokslinės ir pedagoginės veiklos raida.  Mokslininkė, išryškindama Erasmus+ studijų mainų ir praktikos galimybes, pakvietė Angers universiteto studentus ir dėstytojus  atvyki į Vytauto Didžiojo universitetą 2023/2024 mokslo metais.

Nuotraukos iš prof. dr. habil. Onos Ragažinskienės asmeninio archyvo

Skip to content