Kviečiame į Igno Vaičeliūno atvirą paskaitą „Nafta, Nafta Lietuvoje“, kuri įvyks  gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 14 val.

Maloniai kviečiame į Igno Vaičeliūno atvirą paskaitą „Nafta, Nafta Lietuvoje“, kuri įvyks  gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 14 val. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje (101 kab.).

Renginio moderatorius: dr. Jonas Satkūnas.

Renginys taip pat bus transliuojamas MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlNGVjMDktYjRjMy00YWU3LTljZDUtZmY1NjM2NzcyMjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2237bc326a-28ad-44a6-8074-5e0cc93f49b2%22%7d

Geguze_2023 plakatas

Skip to content