Gamtos mokslų fakulteto adresas

Mieli Gamtos mokslų fakulteto bendruomenės nariai,

Informuojame, kad 2020 m. vasario 3 d. Gamtos mokslų fakulteto dekanatas išsikelia į naujas patalpas, esančias Kauno raj., Akademija, Universiteto g. 10, 314 kabinetas.

Nurodome ir studijų programų vadovų dirbsiančių VDU GMF patalpose Akademijoje darbo kabinetus:

  • Aplinkotyros studijų programų grupės vadovo prof. Audriaus Dėdelės – 613;
  • Biologijos studijų programų grupės vadovo prof. Algimanto Paulausko – 506;
  • Energijos technologijų studijų programų grupės vadovo doc. Valdo Girdausko – 507.

Vileikos rūmuose dekanato patalpose dirbs vyres. referentė Aldona Deveikienė. Taip pat numatytas fakulteto dekano ir prodekanų darbo laikas:

  • Pirmadieniais: prodekanas Vykintas Baublys;
  • Antradieniais: dekanas Saulius Mickevičius, prodekanė  Asta Danilevičiūtė;
  • Trečiadieniais: dekanas Saulius Mickevičius, prodekanė  Asta Danilevičiūtė;
  • Ketvirtadieniais: prodekanas Vykintas Baublys;
  • Penktadieniais: prodekanė  Asta Danilevičiūtė.

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.

Skip to content