Svečias: prof. dr. Liliana Katínas

Rugsėjo 14 d. Gamtos mokslų fakultete svečiavosi ir skaitė paskaitą prof. dr. Liliana Katínas iš Nacionalinio La Platos universiteto (National University of La Plata / Universidad Nacional de La Plata).

Paskaitoje profesorė palietė šias temas:

1) „Dispersalism as the current paradigm in biogeography“ (it refers to the dispersion of organisms, and how along the history of biogeography the science was more dispersal-based or more vicariance-based);

2) „Argentina: A botanist perspective“ (it refers to the main landscapes of Argentina, with its typical vegetation, with a short presentation of Argentina).

 

Trumpai apie profesorę Liliana Katínas

Pedagoginė patirtis – 23 pedagoginio darbo metai La Plata universitete, t.y. viename iš didžiausių pasaulio universitetų (90 000 studentų, 10 000 dėstytojų); nuo 2015 m. – profesoriaus pareigose. Vadovavo 11-ai doktorantūros studentų, buvo doktorantų gynimo tarybų narė, yra universiteto Gamtos mokslų fakulteto dėstytojų atestacinės komisijos narė.

Mokslinio darbo patirtis. Viena žymiausių pasaulio Asteraceae ir filogenetinės biogeografijos mokslininkių, Guggenheim‘o fondo (JAV), Smithsonian fondo (JAV) stipendijų laimėtoja, 6-ių didelių mokslo projektų vadovė, 14 kitų projektų dalyvė, per pastaruosius 5-erius metus publikavusi 40 mokslo straipsnių ir monografijų (daugelis su citavimo indeksu, taip pat yra monografijų, publikuotų Harwardo universitete, JAV, autorė). Tarptautinių mokslo asociacijų narė (įskaitant American Society of Plant Taxonomists, The International Association of Plant Taxonomists, Willi Hennig Society ir kt.), 10-ies tarptautinių mokslo žurnalų (daugelio su citavimo indeksu) recenzentė.

Žr. www.researchgate.net/profile/Liliana_Katinas/contributions.

Praktinė patirtis. Kaip pakviesta profesorė skaitė kursus 17-oje universitetų (JAV, Čilėje, Ispanijoje, Argentinoje, Urugvajuje ir kt.). Jos praktinę patirtį gerai įvardija pelnytas pripažinimas: Argentinos aukso medalio ir Stebbins medalio (ir kitų medalių; visų už pasiekimus moksle ir pedagoginėje veikloje) kavalierė.

Kita informacija. Visi keturi Liliana Katinas seneliai yra XX a. pradžios išeiviai iš Lietuvos (Vilniaus, Ukmergės, Kauno ir Marijampolės), todėl abu Argentinoje gimę Liliana tėvai yra Argentinos lietuviai. Tai būtų pirmas profesorės vizitas Lietuvoje.

Visada yra naudinga ir įdomu matyti geriausius užsienio dėstytojus, pajausti skirtingas dėstymo metodikas, gauti daugiau ir įvairiapusių žinių ir suvokti, kad studijos yra tikrai įdomios ir vertingos.

Skip to content