Fakultetas bendradarbiaus su poliklinika ir laboratorijų tinklu

VDU Rektorato posėdyje universiteto rektorius prof. Zigmas Lydeka pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Kauno Šilainių poliklinika“ ir atestuotų medicininių tyrimų laboratorijų tinklu VšĮ „Medicina Practica“.

Pasak bendradarbiavimą inicijavusio VDU Gamtos mokslų fakulteto dekano prof. Algimanto Paulausko, sutartis studentams suteiks unikalią galimybę naudotis naujausiomis technologijomis ir laboratorijomis. „Iki šiol neturėjome klinikinės laboratorinės diagnostikos kurso, tad mūsų partneriai iš „Kauno Šilainių poliklinikos“ ir „Medicina Practica“ sutiko prisidėti, remti šio kurso steigimą. Fakultetui tai didžiulė nauda – jie sutiko pagelbėti rengiant mūsų studentus ir gerinant mūsų fakultetą baigusių absolventų kvalifikaciją“, – paaiškino Gamtos mokslų fakulteto dekanas.

„Kauno Šilainių poliklinikos“ direktorius Vidmantas Obelienius negailėjo gražių žodžių VDU bendruomenei ir pasidžiaugė, kad sutartis numato ypatingos laboratorijos steigimą. „Jaučiu didelę pagarbą šiam universitetui –  čia dirba daug mano pažįstamų ir mums yra garbė pasirašyti tokią sutartį. Su „Medicina Practica“ dirbame jau dešimtus metus, esame linksniuojami už savo netipinius sprendimus ir projektus sveikatos medicinoje. Vienas tokių bus ir ši europinio, o gal ir pasaulinio lygio laboratorija. Džiaugiuosi, kad mes ją galėsim pasiūlyti studentams“, – sakė V. Obelienius.

Laboratorijų tinklas „Medicina Practica“ žada bendradarbiauti siekiant plėsti profesionalios laboratorinės diagnostikos vystymą Lietuvoje. „Pasirinkote revoliucinę idėją. Šis projektas sukels tam tikrų bangų – kartu galėsime išjudinti tą blogybę, kad medicinos biologai, turėdami gerą išsimokslinimą, negali dirbti kaip laboratorijų darbuotojai. Malonu dirbti su žmonėmis, su kuriais greitai randame sąlyčio taškų. Supratome, ko reikia jūsų studentams, o mes, ir aš kaip darbdavys, pasigendu žmonių, kuriuos galėtume pritraukti. Šioje vietoje mes supratome vienas kitą“, – sutarties reikšmę paaiškino „Medicina Practica“ direktorius Svajūnas Barakauskas.

Visos trys sutarties šalys įsipareigojo teikti konsultacijas, metodinę bei praktinę pagalbą, rengti bendrus mokslo ir studijų projektus, mokslo renginius ir publikacijas, keistis informacija apie naujausias technologijas, įrangą, mokslines metodikas bei eksperimentinės plėtros galimybes, teikti informaciją apie su teismo medicina susijusių mokslinių temų vykdymą bei apie ekspertinio darbo metodų plėtros galimybes.

Universiteto darbuotojams ketinama sudaryti galimybę naudotis eksperimentine baze, užtikrinti abiejų įstaigų specialistų dalyvavimą pagal poreikį VDU studentams rengiant magistrinius darbus ir disertacijas, dalyvauti studentų mokymo procese, vykdyti bendras mokslo ir specialistų rengimo programas, organizuoti mokslinius renginius ir t. t.

Savo ruožtu universitetas sutartimi įsipareigojo skatinti darbuotojų dalyvavimą bendrose mokslinėse ir studijų programose, sudaryti galimybę įgaliotiems abiejų įstaigų darbuotojams naudotis eksperimentine baze, vykdyti bendras mokslo ir specialistų rengimo programas, vykdyti bendras mokslo ir specialistų rengimo programas, sudaryti sąlygas darbuotojams naudotis VDU biblioteka, siekti įgyti daktaro mokslo laipsnį bei atlikti habilitacijos procedūrą ir t. t.

Skip to content