“Development of Methods for Control of Quantity and Composition of Pharmacologically Valuable Compounds (Secondary Metabolites) in Plant Tissue by Plasma and Radio Frequency Seed Treatment”

LMT dvišalio (Lietuvos ir Baltarusijos) bendradarbiavimo programos projektas P-LB-19-13 ,,Farmakologiškai vertingų junginių (antrinių metabolitų) kiekio ir sudėties valdymo augalų audiniuose metodų kūrimas, taikant sėklų apdorojimą plazma ir radiodažnio bangomis“, įgyvendinamas 2019.01.02.-2020.12.31. Lietuvoje projekto vadovė prof. Vida Mildažienė.

Projekto partneriai – du Baltarusijos Mokslų akademijos insitutai: B.I. Stepanovo vardo Fizikos institutas ir V.F. Kuprevičiaus Eksperimentinės botanikos institutas (projekto vadovė dr. Irina Filatova). Projekto tikslas – sukurti sėklų apdorojimu CP ir EMF pagrįstą technologiją didinti bendram farmakologiškai svarbių antrinių metabolitų (fenolinių ir terpenofenolinių junginių) kiekiui ir/ar keisti antrinių metabolitų sudėtį augalų (sojos, Glycine max; raudonųjų dobilų, Trifolium pratense ir pluoštinės kanapės, Cannabis sativa) žaliavoje.

Rengiamo seminaro programą rasite čia.

 

Skip to content