Aukštųjų mokyklų dėstytojai kviečiami studijuoti VDU „Pedagogiką“


Vytauto Didžiojo universitetas skelbia priėmimą aukštųjų mokyklų dėstytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos ir pageidaujančius ją įgyti į vienerių metų profesines pedagogikos studijas. Prioritetas skiriamas tiems, kas planuotų dirbti pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, anglų kalbos, fizikos, chemijos, matematikos mokytojais.

Studijos finansuojamos Kauno miesto savivaldybės lėšomis, todėl keliamas reikalavimas po studijų baigimo trejus metus dirbti pedagoginį darbą ugdymo įstaigose.

Baigus profesinių studijų programą „Pedagogika“, suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas baigtas studijas ir kvalifikaciją liudijantis valstybės pripažintas Studijų pažymėjimas.

Studijų programos vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais vyksta nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje. Studijose numatyta privaloma pedagoginė praktika mokyklose ar kitose ugdymo įstaigose.

Prašymus galima pateikti iki 2018 m. gruodžio 28 d. 10 val. internetu: epasirasymas.vdu.lt.

Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:

  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Diplomo priedėlio kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
  • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu.

2019 m. sausio 9 d. 9 val. Jonavos g. 66, 204 a. vyks stojančiųjų motyvacinis pokalbis. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto (prieš 7 darbo dienas) apie tai informuoti nurodytais VDU Edukologijos instituto kontaktais.

Daugiau informacijos apie priėmimą į profesines studijas „Pedagogika“:

  • VDU Edukologijos institutas Jonavos g. 66, 310 kab. LT-44191, Kaunas
  • Telefonas +370 37 327821
  • EL. paštas daiva.sernaite@vdu.lt
  • VDU Studijų departamentas S. Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 963
  • El. paštas studijos@vdu.lt
Skip to content