Atsisveikiname su profesoriumi Aniolu Sruoga

zvake

Birželio 9 dieną mirė visų gerbiamas Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas mokslų daktaras, genetikas Aniolas Sruoga. Skaudžią netekties valandą artimuosius, gimines, draugus ir bičiulius nuoširdžiai užjaučia VDU bendruomenė.

Prof. Aniolas Sruoga buvo vienas garsiausių Lietuvos genetikų, kurio pasiekimai genetikos srityje garsino ne tik universitetų ir institutų, bet ir Lietuvos vardą visame pasaulyje.

Aniolas Sruoga gimė 1936 m. lapkričio 20 d. Biržuose ir visą savo gyvenimą atidavė mokslui. Baigęs mokyklą, A. Sruoga pasinėrė į genetikos mokslo studijas ir 1970 m. sėkmingai baigė Novosibirsko instituto aspirantūrą. Daktaro disertaciją A. Sruoga apgynė ne tik sėdėdamas prie knygų, bet skersai ir išilgai ekspedicijų metu (dalyvavo net 20 ekspedicijų) išvaikščiojęs Sibiro platybes.

Nuo 1971 m. A. Sruoga tęsė mokslinį darbą LMA Zoologijos ir parazitologijos institute (dabar Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas). 1973 m. profesorius organizavo Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos padalinį Zoologijos ir parazitologijos institute. 1978-1997 m. jis buvo Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos moksliniu sekretoriumi. 1991 m. mokslininkas buvo išrinktas Baltijos šalių genetikų federacijos gyvūnų genetikos sekcijos pirmininku bei federacijos moksliniu sekretoriumi, ilgai sėkmingai dirbo Ekologijos instituto Imunogenetikos laboratorijos vadovu. Nuo 1995 m. – Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas. 1999 m. A. Sruoga buvo išrinktas Lietuvos mokslo tarybos ekspertu (Biomedicinos mokslai) ir Tarptautinės informatizacijos akademijos tikruoju nariu.

2000 m. VDU Senatas A. Sruogai suteikė profesoriaus vardą. Universitete jis dėstė genetikos ir imunologijos paskaitas, paskelbė per 260 mokslinių straipsnių, yra 5 knygų autorius arba bendraautorius, buvo daugelio sėkmingai baigusių VDU studentų bakalauro, magistrantūros ir daktaro disertacijų  vadovu. Prof. Aniolas Sruoga buvo kruopštus, reiklus ir įžvalgus mokslinis vadovas.

Visam VDU Gamtos mokslų fakulteto kolektyvui profesoriaus išėjimas Anapilin buvo staigus ir netikėtas. Prisiminsime jį kaip inteligentišką, malonų, visuomet su šypsena bendraujantį žmogų. Niekada nepamiršime jo neįkainojamų patarimų moksliniais ir gyvenimiškais klausimais.

Atsisveikinti su prof. Aniolu Sruoga galima birželio 10 d., 14-21 val., šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios esančioje 3-oje šarvojimo salėje (Paco g. 4, Vilnius).

Šv. Mišios už mirusįjį bus laikomos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1, Vilnius), šeštadienį, birželio 11 d., 7.30 val. Urna bus laidojama šeštadienį 13 val. profesoriaus gimtinėje, Jasiuliškių kaime, Biržų rajone.

 

 

Skip to content