Apdovanoti geriausi VDU dėstytojai

Birželio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo metų užbaigimo šventėje buvo apdovanoti geriausi 2017 / 2018 m. m. dėstytojai fakultetuose, remiantis studentų nuomone:

 • Ekonomikos ir vadybos fakultete – dr. Viktorija Starkauskienė,
 • Humanitarinių mokslų fakultete – doc. dr. Andrius Utka,
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete – dokt. Mindaugas Norkevičius,
 • Socialinių mokslų fakultete – doc. dr. Violeta Ivanauskienė,
 • Gamtos mokslų fakultete – doc. dr. Lina Ragelienė,
 • Menų fakultete – doc. Dr. Raimonda Simanaitienė,
 • Informatikos fakultete – doc. Dr. Sigita Pečiulytė,
 • Teisės fakultete – doc. Dr. Kęstutis Vitkauskas,
 • Katalikų teologijos fakultete – kun. prof. dr. Andrius Narbekovas,
 • Muzikos akademijoje – dr. Rimantas Astrauskas,
 • Užsienio kalbų institute – Rima Sabaliauskienė.

Geriausių dėstytojų rinkimai vykdomi atsižvelgiant į studijų dalykų dėstymo kokybės vertinimo studentų požiūriu apklausos rezultatus. Studentų prašoma pateikti nuomonę apie dėstytojų kompetentingumą studijų dalyko turinio ir didaktikos srityse, pristatyti pasiūlymus studijų kokybei gerinti. Apdovanojant dėstytojus buvo apibendrinti 2017 / 2018 m. m. rudens ir pavasario semestruose studentų pateikti įvertinimai apie dėstymo kokybę, atsižvelgiant į aukščiausio įverčio vidurkio ir didžiausios studentų dalyvavimo apklausoje procentinės dalies santykį.

Dėstymo kokybės apklausa – viena iš periodinių VDU vykdomų apklausų, skirta surinkti grįžtamąjį ryšį iš socialinių dalininkų studijų kokybės įvertinimo ir tobulinimo tikslais.

Skip to content