3 ir 4 kurso bakalaurams „Thermo Fisher Scientific“ vardinių stipendijų konkursas 2023-2024 m.

„Thermo Fisher Scientific“ vardinių stipendijų konkursas 2023-2024 m.

 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto būsimuosius 3 ir 4 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2023-2024 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos – 1100 Eur. vieniems mokslo metams. Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams – iš viso skiriama 2200 Eur. stipendija.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis turi būti ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Paskyrus stipendiją, studentai turi galimybę gauti valstybės, „Thermo Fisher Scientic“ ar kitokias stipendijas.

Paraiškas būsimi bakalauro 3-4 kurso studentai turi pateikti iki 2023 m. liepos 1 d. imtinai.

Konkursui studentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką, nurodant baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2023-2024 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose (nuoroda);
  1. brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
  2. kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir/ar mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra) pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
  3. rekomenduojančio Universiteto padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.

 

Dokumentus prašome teikti VDU dokumentų pateikimo-priėmimo sistemoje adresu dek@gmf.vdu.lt nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai.

 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Edvin Stankevič elektroniniu paštu edvin.stankevic@thermofisher.com arba į VDU Gamtos mokslų fakulteto referentę Eveliną Genevičienę elektroniniu paštu evelina.geneviciene@vdu.lt.

 

 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos

BAKALAURAMS SPAUSTI ČIA

 

Skip to content