29 tarptautinė mokslinė – praktinė konferenciją „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“

29 tarptautinė mokslinė – praktinė konferenciją

„Žmogaus ir gamtos sauga 2023“

 

Kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto organizuojamoje 29-ojoje tarptautinėje mokslinėje­–praktinėje konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga 2023“, kuri vyks gegužės 10–12 dienomis.

Ši konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.

Konferencijos tikslas – aptarti tarpusavyje susietas žmogaus saugos ir sveikatos, įvairių inovatyvių tyrimų technologijų vystymo ir aplinkos apsaugos problemas, skelbti naujausias mokslinių tyrimų žinias, sudarant galimybę mokslininkams ir jauniesiems tyrėjams skleisti tyrimų rezultatus tarp mokslininkų ir studentų, žemės ir miškų ūkio, gamtos, sveikatos ir kitų sričių specialistų, akcentuojant žmonių saugos ir aplinkos apsaugos svarbą.

Konferencijos sekcijos:

  1. Gegužės 10 d. – Aplinka ir sveikata: skirta VDU Botanikos sodo 100-mečiui (1923-2023)

– gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio žmogaus sveikatai tyrimai;
– biologinės įvairovės išsaugojimas, tyrimai, racionalus ir tvarus naudojimas.

  1. Gegužės 11 d. – Biosistemų inžinerijaskirta Žemės ūkio inžinerijos katedros 95-mečiui (1928-2023)

– techninių ir technologinių priemonių taikymas tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
– tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga;
– technologijų sauga, profesinė rizika, ergonomika;
– vandens inžinerija.

  1. Gegužės 11 d. – Ekologija, darni miškininkystė

– agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
– darnus vystymasis, saugomos teritorijos, žmogaus veiklos poveikis aplinkai;
– miško auginimas, apsauga ir daugiatikslis naudojimas, rekreacinė miškininkystė;
– medžioklėtyra, laukinių gyvūnų populiacijų valdymas.

Konferencijos seminarai:

  1. Gegužės 10 d. – Vaistinių (aromatinių) augalų vaidmuo tradiciniu, moksliniu ir taikomuoju aspektu.
  2. Gegužės 12 d. – Žmogus gamtai, gamta žmogui: Dzūkijos nacionalinio parko patirtis

 

Svarbiausios datos:

  • 2023 m. vasario 17 d. konferencijos dalyvių registracija;
  • 2023 m. kovo 10 d. mokslinio straipsnio pateikimas;

Straipsniai atitinkantys reikalavimus bus spausdinami 29-osios  tarptautinės mokslinės­–praktinės konferencijos “ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2023” straipsnių rinkinyje.  Mokslinių straipsnių leidinys referuojamas Central & Eastern European Academic Source (EBSCO) duomenų bazėje.

 

Kontaktai: 

Organizacinio komiteto pirmininkas – dr. Gediminas VASILIAUSKAS

Tel. +370 689 77015;

El. paštas: gediminas.vasiliauskas@vdu.lt

 

Konferencijos administratorė – Nijolė POŠKIENĖ

Tel. +370 37 752357;

El. paštas: nijole.poskiene@vdu.lt

 

Konferencijos el. paštas: zmogaus.sauga@vdu.lt

Konferencijos internetinis puslapis: https://zgs.vdu.lt

 

Konferencija organizuojama kontaktiniu būdu.

Maloniai kviečiame šiuo kvietimu pasidalinti su visais, kuriems dalyvavimas konferencijoje gali būti aktualus.

Skip to content