3 talentingų studentų ir jaunųjų mokslininkų dalyvauti susitikimuose su Nobelio premijos laureatais

Subject: Nobelio premijos laureatų susitikimas skirtas fiziologijai ir medicinai

Laba diena,

Lietuvos mokslų akademija yra pasirašiusi Savitarpio supratimo memorandumą su Lindau Nobelio laureatų susitikimų taryba (Taryba) ir Lindau Nobelio premijos laureatų susitikimų prie Konstancos ežero fondu (Fondas). Tai sudaro sąlygas jauniesiems Lietuvos mokslininkams dalyvauti Fondo organizuojamuose susitikimuose su Nobelio premijos laureatais. Susitikimų metu vyksta paskaitos, apskritojo stalo diskusijos ir specialiosios sesijos.

Artimiausias Nobelio premijos laureatų susitikimas vyks 2023 m. birželio 25–30 d. Lindau (Vokietija). Tai bus 72-asis susitikimas, 2023 m. jis skiriamas fiziologijai ir medicinai.

Lietuvos mokslų akademija turi galimybę nominuoti iki 3 talentingų studentų ir jaunųjų mokslininkų dalyvauti šiame renginyje. Išsami informacija apie kandidatams keliamus reikalavimus pridedama.

Tarybai ir Fondui pritarus dėl siūlomų kandidatūrų, Fondas Lietuvos atstovams sumokės 3 750 eurų dalyvio mokestį, tačiau studentą ar jaunąjį mokslininką siunčiančioji Lietuvos mokslo ar studijų institucija įsipareigoja finansuoti dalyvio gyvenimo išlaidas (1 250 eurų), o kelionės išlaidas apmoka patys dalyviai arba jiems atstovaujančios institucijos.

Lietuvos mokslų akademijai pateikiamos šių dokumentų elektroninės versijos:

  1. Jaunojo mokslininko arba studento gyvenimo aprašymas (CV, anglų k.);
  2. Rekomendacinis laiškas (-ai) (anglų k.);
  3. Oficialus siunčiančiosios institucijos raštas dėl finansinių įsipareigojimų (lietuvių k.).

Dokumentai priimami iki 2022 m. spalio 17 d. 17 val. elektroniniu paštu v.skirgailiene@lma.lt

IŠRINKIMO KRITERIJAI

INFORMACINIS LAIŠKAS

Skip to content