3-oji tarptautinė gyvybės ir aplinkos mokslų konferencija „Smart Bio“

Gerbiamieji kolegos,

Nuoširdžiai kviečiame jus dalyvauti 3-ojoje tarptautinėje gyvybės ir aplinkos mokslų konferencijoje „Smart Bio“, kuri vyks 2019 metų gegužės 2 – 4 dienomis Vytauto Didžiojo universitete.

Konferencijos temos:

 • Genetika
 • Vektorinės kilmės ligos
 • Biotechnologija
 • Biofizika
 • Biochemija
 • Botanika
 • Bendroji, molekulinė ir ląstelės biologija
 • Bioįvairovė
 • Imunologija
 • Mikrobiologija
 • Ekologija
 • Zoologija
 • Aplinkotyra ir inžinerija
 • Atsinaujinanti energija
 • Hidrologija
 • STEM pedagogika

Registracija į konferenciją vyksta iki 2019 metų kovo 31 dienos.

Konferencijos mokestis – 30 eurų studentams ir 50 eurų mokslininkams.

Konferencijos pranešimų medžiaga gali būti publikuojama žurnaluose Biologija,  Enviromental Research,  Engineering and Management ir Energetika.

Konferencijos internetinis puslapis http://icsb.vdu.lt

Elektroninis pastas susirašinėjimui ICSBinfo@vdu.lt

Konferencijos organizacinio komiteto vardu
Prof. Dr. Saulius Mickevičius
Vytauto Didžiojo universiteto
Gamtos mokslų fakulteto dekanas


Skip to content