2023 metais VDU mokslininkė išrinkta Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidente

2023 metais VDU mokslininkė išrinkta Lietuvos Farmacijos sąjungos Prezidente

 

Prof,  Dr.  Habil. ONA RAGAŽINSKIENĖ

 

2023 m. spalio 14 d. LFS narių XXXVIII visuotinio suvažiavimo ir mokslinės – praktinės konferencijos „Farmacijos inovacijos Lietuvoje ir pasaulyje“, minint Lietuvos farmacijos periodinių leidinių šimtmetį  metu, išrinkta Lietuvos farmacijos sąjungos valdyba, kurią sudaro 15 narių.

Š. m. lapkričio 30 d. LFS valdybos pirmajame posėdyje išrinkta Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė vaistininkė prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė, viceprezidentas vaistininkas doc. dr. Vaidas Skyrius, atsakingoji sekretorė vaistininkė Rūta Matulaitienė bei Valdybos pirmininkas vaistininkas Marius Aleksandravičius.

 

Greta visuomeninio darbo Lietuvos farmacijos sąjungoje dr. habil. Ona Ragažinskienė yra VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė. Ji dalyvauja tarpdicplininių nacionalinių ir tarptautinių studijų programų Biotechnologija ir farmacinė analizė (VDU) bei Fitoterapia (LSMU) kūrime ir jų vykdyme.

Ji nuo 2012 m iki dabar, pagal „Erasmus+“ programą dviejose mokslinio tyrimo ir studijų bazėse: VDU Botanikos sode ir Gamtos mokslų fakultete vykdo tarptautinę kompleksinę, tarpdalykinę mokslinę veiklą ir studijas, bendradarbiaujant su Angers IUT universitetu, Prancūzijoje.

Ji yra: 37 bakalauro ir 18 magistro baigiamųjų darbų; vienos daktaro disertacijos mokslinė vadovė; dviejų doktorantų mokslinė konsultantė; 23 daktaro disertacijos gynimo tarybos narė.

Mokslininkė organizuoja ir vykdo VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus mokslinę, projektinę veiklą, studijas ir vaistinių, prieskoninių (aromatinių) mokslinių kolekcijų kūrimą, augalų įvairovės gausinimą bei Nacionalinių genetinių išteklių (ANGI) ir retų augalų apsaugą. Ji aktyviai dalyvauja mokslo žinių skaidoje Televizijos ir radijo laidose, publikuodama mokslinius straipsnius ir leidinius bei knygas apie vaistinius augalus ir racionalų naudojimą bei jų pritaikymą sveikam gyvenimo būdui.

Išrinktos LFS prezidentės kompleksinio, tarpkryptinio mokslinio darbo rezultatai atsispindi daugiau kaip 200-se mokslinių publikacijų, 66 iš jų įtrauktos į Clarivative Analytics.

Jos su bendraautoriais sukurta ir publikuota: Didžioji vaistinių augalų knyga (2022); Mokomoji knyga (2021); Universiteto vadovėlis Psichostimuliatoriai ir haliucinogenai (2010); 4 mokomosios metodinės knygos (2003, 2008, 2009, 2016); Vaistinių augalų enciklopedija (2005).

Profesorė dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Ji yra 16 nacionalinių seminarų ir tarptautinių mokslinių konferencijų organizacinio komiteto pirmininkė ir organizatorė 22 tarptautinių mokslinių konferencijų  mokslinio komiteto pirmininkė.

Mokslininkė, konkurso būdu išrinkta eksperte į Lietuvos Respublikos Seimo ir Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupes ir yra  Nacionalinės sveikatos tarybos narė.

Ona Ragažinskienė už nuopelnus farmacijos mokslui, studijoms bei praktikai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei mokslo žinių sklaidą apie sveiką gyvenseną įvertinta: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos – jai suteiktas Lietuvos nusipelniusios sveikatos apsaugos darbuotojos vardas, apdovanojant nusipelniusio Lietuvos sveikatos darbuotojo garbės vardiniu ženklu (2019).

 

 

Skip to content