2022 m. spalio 24 d. 15 val. vyks Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis.

Gerbiami VDU GMF tarybos nariai,

2022 m. spalio 24 d., 15 val. kviečiamas Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis. Posėdis vyks 601a., III rūmai, Universiteto g. 10, Akademija.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (Valdas Girdauskas);
  2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2022-05-26 d., protokolo tvirtinimas (Valdas Girdauskas);
  3. VDU vykdomo „Bendruomenės gerovės tyrimo“pristatymas (Laura Lapinskė, Viktorija Starkauskienė);
  4. VDU dėstytojų ir mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių reikalavimų pakeitimų pristatymas (Algimantas Paulauskas);
  5. Ketinamos vykdyti magistrantūros studijų programos „Augalų ir gyvūnų genetika ir selekcija“ pristatymas (Algimantas Paulauskas);
  6. Kiti klausimai;

Pastabas ir pasiūlymu Tarybos posėdžio darbotvarkei prašome siųsti iki spalio 21d. darbo dienos pabaigos

.

Skip to content