2022 m. gegužės 26 d. 14 val. vyks Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis.

Posėdis vyks 604a. III rūmai, Universiteto g. 10, Akademija.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas);
  2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2022-05-12 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas);
  3. ATC valdybos ataskaita už 2021m. (A.Paulauskas);
  4. GMF studijų strategijos projekto svarstymas ir tvirtinimas (A.Paulauskas);
  5. GMF lyčių lygybės plano projekto pristatymas (J.Žukauskienė)
  6. Kiti klausimai.

 

Skip to content