2021 m. gegužės 21 d. 14 val. vyks Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis.

Siūloma posėdžio darbotvarkė:

  1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas).
  2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2021-02-09 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas).
  3. Kandidatūrų docento pareigoms užimti Biologijos katedroje (biotechnologija – 1 vietos (0,5 etato ), imunologija – 1 vietos (0,5 etato )), Biochemijos katedroje (fizikinė biochemija – 1 vietos (0,25 etato)) svarstymas (K.Gugytė);
  4. Kandidatūrų lektoriaus pareigoms užimti Biologijos katedroje (biotechnologija 1 vieta (0,5 etato), mikrobiologija – 1 vieta (0,5 etato)), svarstymas ir rinkimai (K.Gugytė);
  5. GMF Dekano ataskaita už 2020m. (S.Mickevičius).
  6. GMF biudžeto 2021m. svarstymas ir tvirtinimas (S.Mickevičius, V.Girdauskas).
  7. GMF Aplinkos tyrimų centro veiklos ataskaita už 2020 m. (A.Paulauskas).
  8. Kiti klausimai.

Pastabas ir pasiūlymus Tarybos posėdžio darbotvarkei ir katedrų posėdžių protokolus, su nuomone apie pretendentų tinkamumą pareigoms užimti, prašome siųsti iki gegužės 20d. darbo dienos pabaigos.

 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu https://ac.vdu.lt/gmf1/

Dalyviai jungiasi svečio teisėmis, įvesdami savo vardą ir pavardę.

Skip to content