1000 Eur stipendijos GMF geriausiems pirmo semestro studentams

Problemos, susijusios su aplinkosauga ir ekologija, yra svarbios ne tik šių dienų, bet ir ateities kontekste. VDU Gamtos mokslų fakultete vykdoma Aplinkotyros“ studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus. Suprasdamas šių specialistų poreikį darbo rinkoje, klasteris „Antropogeninių aplinkos pokyčių ir klimato poveikis gyviems organizmams“ klasteris penkiems geriausiems pirmo semestro studijas baigusiems Aplinkotyros“ studijų programos studentams skirs vienkartines net 1000 Eur stipendijas.

VDU Gamtos mokslų fakultete vykdoma studijų programa „Biochemija“ skirta parengti plačios erudicijos, imlius mokslo naujovėms, kritiškai ir savarankiškai mąstančius specialistus, turinčius tvirtus darbo laboratorijoje pagrindus ir gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus srityse, susijusiose su biochemijos, chemijos, molekulinės biologijos taikymais bei biotechnologijomis. Lietuvoje augant biotechnologijos pramonei, biochemijos studijų programą baigusių specialistų poreikis nuolat auga. Išties, dauguma VDU biochemijos absolventų sėkmingai įsiliejo į sparčiai besivystančią biotechnologijų darbo rinką Lietuvoje. Suprasdamas šių specialistų poreikį, „Vaistų ir genų pernašos tyrimų“ klasteris penkiems geriausiems pirmo semestro studijas baigusiems Biochemijos“ studijų programos studentams skirs vienkartines net 1000 Eur stipendijas.

Skip to content