Biochemijos katedra

Katedros vedėjas
Prof. habil. dr. Rimantas Daugelavičius
Adresas Vileikos g. 8-217, 44404 Kaunas
Telefonas (8 37) 327 917
El. paštas: bchk@gmf.vdu.lt

Referentė Aldona Deveikienė
El. paštas: aldona.deveikiene@vdu.lt

Profesoriai
Prof. Rimantas Daugelavičius
El. pastas: rimantas.daugelavicius@vdu.lt

Prof. Vida Mildažienė
El. paštas: vida.mildaziene@vdu.lt

Prof. Kostas Radzevičius
El. paštas: kostas.radzevicius@vdu.lt

Docentai

Doc. Danas Baniulis
El. paštas: danas.baniulis@vdu.lt

Doc. dr. Lina Ragelienė
El.paštas: lina.rageliene@vdu.lt

Doc. Mindaugas Tamošiūnas
El. paštas: mindaugas.tamosiunas@vdu.lt

Doc. dr. Rasa Žūkienė
El. paštas: rasa.zukiene@vdu.lt

Doc. dr. Simona Sutkuvienė
El. paštas: simona.sutkuviene@vdu.lt

Doc. dr. Zita Naučienė
El. paštas: zita.nauciene@vdu.lt

Lektoriai
Dr. Laima Degutytė-Fomins
El. paštas: laima.degutyte-fomins@vdu.lt

Dr. Odeta Buzaitė
El. paštas: odeta.buzaite@vdu.lt

Dr. Violeta Vaitkevičienė
El. paštas: violeta.vaitkeviciene@vdu.lt

Asistentai
Giedrė šilkūnienė
El. paštas: giedre.silkuniene@vdu.lt

Vygantas Marozas
El. paštas: vygantas.marozas@vdu.lt

Laborantai:
Inga Miknienė
El. paštas: inga.mikniene@vdu.lt

Virginija Valinčienė
El. paštas: virginija.valinciene@vdu.lt

Doktorantai
Agnė Bitinaitė
Giedrė Paužaitė
Giedrė Šilkūnienė
Neringa Kuliešienė
Sandra Sakalauskaitė
Vygantas Marozas
Lina Trečiokaitė
Ieva Akuneca
Eglė Jašinskienė
Alona Oberemko