Visos naujienos

Liūdime dėl VDU doc. Kęstučio Šidlausko netekties

Po atkaklios kovos su sunkia liga 2018 m. gruodžio 21 dieną mirė Vytauto Didžiojo universiteto ilgametis studijų prorektorius Kęstutis Šidlauskas. Kęstutis Šidlauskas gimė 1955 m. vasario 21 d. Kaune. Baigęs Kauno rajono Babtų vidurinę mokyklą, jis mokėsi Kauno politechnikos institute, 1978 met...

VDU atstovai dalyvavo gyvybės mokslų parodoje „Biofit“ Prancūzijoje

Gruodžio 4–5 d.  VDU mokslininkai ir tyrėjai kartu su kitais Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) atstovais dalyvavo parodoje „Biofit“ Lilyje, Prancūzijoje – viename svarbiausių Europos renginių, skirtų skatinti akademinės bendruomenės, mokslini...

Aukštųjų mokyklų dėstytojai kviečiami studijuoti VDU „Pedagogiką“

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia priėmimą aukštųjų mokyklų dėstytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos ir pageidaujančius ją įgyti į vienerių metų profesines pedagogikos studijas. Prioritetas skiriamas tiems, kas planuotų dirbti pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, anglų ...

„Reitingai“: VDU – tarp šalies lyderių net 50 studijų krypčių

Žurnalo „Reitingai“ gruodžio mėnesio numeryje buvo paskelbtas šalies universitetų studijų krypčių reitingas. Jame aukštas pozicijas išlaikė didžioji dauguma studijų krypčių, siūlomų Vytauto Didžiojo universitete (VDU) – net 50 bakalauro ir magistrantūros studijų krypčių VDU užėmė trečią arba aukštes...

Baigiama rengti mokslinė ataskaita skirta klimato ir aplinkos kaitos poveikio agroekosistemoms analizei

Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ buvo pradėta įgyvendinti 2015 metais, kai Lietuvos mokslo taryba skyrė lėšas moksliniam projektui “Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui (KLIMAGRO)“. Š...

GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studiją atliks VDU

Aplinkos ministerija finansuos „GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija“ projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1 – APVA-V-018 priemonę „Biol...