VDU mokslininkai laimėjo Europos Komisijos Horizon-2020 finansuojamą ATHLETE projektą

VDU mokslininkai laimėjo Europos Komisijos Horizon-2020 finansuojamą ATHLETE projektą

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) tyrėjai su kolegomis iš Europos Sąjungos šalių laimėjo EK Horizon 2020 – Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation –Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomo tyrimo ir įgyvendinimo pažangios priemonės (ATHLETE, Nr. 874583) projekto finansavimą. Projektas bus įgyvendinamas 2020-2025 metais.

Tarptautinio projekto koordinatorius yra Barselonos pasaulio sveikatos institutas (ISGlobal). Mokslininkai ieškos bendrų sprendimų, kaip išaiškinti suminę aplinkos taršos keliamą riziką sveikatai, pagerinti gyvenimo kokybę ir sukurti sveiką aplinką vaikams augti. Yra įrodymų, kad kenksmingi aplinkos veiksniai turi įtakos lėtinių aplinkos sąlygojamų ligų plitimui, tačiau iki šiol nepakankamas dėmesys buvo skiriamas jų keliamos rizikos dydžiui įvertinti ir neigiamam poveikiui sveikatai mažinti. Europos mastu nustatant prioritetines tyrimų kryptis ir sveikatos prevencijos politiką, būtinas holistinis požiūris į įvairios kilmės aplinkos teršalus. Holistinį būdą aprėpia ekspozomas, kuris apima aplinkos ekspoziciją, susijusią su daugeliu taršos šaltinių, tarp jų urbanizacijos keliamus pavojus, gyvenimo būdo ir elgsenos, nepalankius socialinius veiksnius ir toksinių cheminių medžiagų pavojaus keliamos rizikos tyrimus. Ankstyvajame kūdikio raidos etape, dar motinos įsčiose, kenksmingi aplinkos veiksniai gali sukelti pažeidimus turinčius ilgalaikes pasekmes tolesniame gyvenime. Todėl tinkama ankstyvoji prevencija ne tik turėtų teigiamos įtakos vaiko raidai, bet ir pagerintų sveikatą ir sumažintų lėtinių ligų riziką vėlesniame gyvenime. Dėl tos priežasties ilgalaikiai ekspozomo tyrimai apima žmogaus raidos etapus nuo vaisiaus užuomazgos iki brandaus amžiaus ir šiame tyrime dalyvauja Kauno vaikai, kurie pradėti tirti ankstyvoje kūdikystėje prieš 13 metų.

Svarbiausias projekto tikslas – sukurti pažangią priemonę, kuri padėtų sistemingai analizuoti aplinkos poveikį sveikatai ir taikyti prevencines priemones individo lygmeniu ir bendruomenės lygmeniu. Įgyvendinant projektą, siekiama įvertinti aplinkos rizikos veiksnius, turinčius įtakos vaikų protinei raidai, širdies ir kraujotakos sistemai ir kvėpavimo sistemai; išaiškinti ligų biologinius mechanizmus, kurių supratimas sudarys prielaidas taikyti efektyvias ekspozomo intervencines priemones ir ligų prevencijos strategiją. Ilgalaikiai kohortiniai tyrimai nuo koncepcijos iki 20 metų amžiaus aprėpia daugelį Europos šalių vaikus ir bus nustatyti regioniniai ekspozomo skirtumai, kitimai laike, biologinių žyminių kitimai, susiję su vaiko amžiumi, socialine padėtimi, sveikata. Tyrimai aprėps apie 80000 motina-vaikas porų, 15 kohortų iš įvairių šalių. Atliekant duomenų analizę bus įvertinami istoriniai aplinkos ir sveikatos duomenys, ankstesnių bendrų tyrimų metu sukurtuose biobankuose saugomų mėginių ir biologinių žyminių tyrimų duomenys.

Projekto vadovė profesorė Regina Gražulevičienė.

Daugiau informacijos apie projektą teikia dr. Sandra Andrušaitytė (el.paštas: sandra.andrusaityte@vdu.lt).