Stojantiems

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Bendrojo priėmimo metu į Universiteto studijų programas priimama per bendrąjį priėmimą konkuruojant visiems stojantiesiems ir visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms. Bendrąjį priėmimą į šias studijas Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMABPO).
Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu svetainėje www.lamabpo.lt nuo 2017-06-01 iki 2017-07-19, 17 val.
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse.

Konkursinio balo sandara

2016 arba 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
  • stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų)B1 lygiu ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį);
  • stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
Stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas minimalus konkursinis balas yra 4, išskyrus Biotechnologijos, Neurotechnologijų, Informatikos sistemų, Matematikos ir jos taikymo, Multimedijos ir interneto technologijų, Socialinio darbo studijų programas, kurioms nustatytas minimalus konkursinis balas 3,6.

 

Stojantiesiems į Gamtos mokslų fakultetą studijų programos ir jų specializacijos bei pirmasis pagrindinis dalykas, jo svertinis koef., antrasis dalykas ir jo svertinis koef., trečiasis dalykas ir jo svertinis koef., Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koef. pateikti lentelėje:

Studijų programos ir jų specializacijos
KONKURSINIO BALO SANDARA, AKTUALI STOJANTIESIEMS 2017 M.
Egzaminas Svertinis koef. Egzaminas arba metinis Svertinis koef. Egzaminas arba metinis pažymys Svertinis koef. Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas)

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

 

Aplinkotyra Matematika 0,4 Chemija arba biologija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2
Biochemija Chemija 0,4 Matematika arba biologija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2
Biologija Biologija 0,4 Chemija arba matematika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2
Biotechnologija Matematika 0,4 Chemija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2
Neurotechnologijos Matematika 0,4 Informacinė technologijos
arba Fizika
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2

 

Plačiau apie studijų programas čia.

 

STOJIMAS Į MAGISTRANTŪROS STUDIJAS
Baigę bakalauro studijas, studentai gali gilinti savo žinias penkiose II pakopos (magistrantūros) studijų programose:

Aplinkosaugos organizavimas
Biocheminė analizė
Energija ir aplinka
Molekulinė biologija ir biotechnologija
Taikomoji biotechnologija
Industrinė ekologija

Prašymų priėmimas į magistrantūros studijas yra vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt. Prašymus galima teikti iki birželio 28 d. Priėmimo taisykles rasite čia. Likus laisvoms vietoms bus skelbiamas papildomas priėmimas nuo liepos 10 d.

Daugiau informacijos čia.

 

VDU Studijų informacijos centras

 K. Donelaičio g. 52-116
44248 Kaunas
Tel. (8 37) 323 206
Faksas: (8 37) 323 621
El.paštas: info@smt.vdu.lt
Interneto puslapis: www.vdu.lt/stojantiesiems