Studijos

Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačiomis bendrauniversitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis, bet kartu išugdomas gebantis savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti, imlus naujovėms absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Bakalauro studijos

Konkurse į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas dalyvauja viduriniųjų mokyklų ir gimnazijų abiturientai. Po 4 studijų metų, kurių metu įgyjamas bendrasis universitetinis išsilavinimas ir konkrečios studijų krypties profesinis pasirengimas, suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Gamtos mokslų fakultete vykdomos penkios I pakopos (bakalauro) studijų programos:

Aplinkotyra ir ekologija
Biochemija
Biologija
Biotechnologija
Neurotechnologijos
Energijos technologijos

Gretutinės bakalauro studijos

Gamtos mokslų fakultetas suteikia galimybę visų VDU bakalauro studijų studentams greta savo specialybės studijų rinktis ir GMF bakalauro studijų programų gretutines studijas:

Aplinkotyra ir ekologija
Biochemija
Biologija
Biotechnologija

Magistrantūros studijos

Baigę bakalauro studijas, studentai gali gilinti savo žinias penkiose II pakopos (magistrantūros) studijų programose:

Aplinkosaugos organizavimas
Biocheminė analizė
Energija ir aplinka
Molekulinė biologija ir biotechnologija
Taikomoji biotechnologija
Industrinė ekologija

Priėmimo į antrosios pakopos studijas taisyklės

Priėmimo į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas prašymo forma

Priėmimas į ištęstines magistrantūros studijas

Gamtos mokslų fakultetas siūlo šias ištęstinių magistrantūros studijų programas:

Aplinkosaugos organizavimas
Biocheminė analizė
Energija ir aplinka
Molekulinė biologija ir biotechnologija

Ištęstinėse magistrantūros studijose gali studijuoti visi:

  • turintys bet kokios biomedicinos, fizinių ar technologijos mokslų studijų krypties universitetinį arba profesinį bakalauro laipsnį.

Dokumentų priėmimo data. 2017 m. birželio 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 25 d.
Dokumentų priėmimo vieta.  Vileikos g. 8-212, Kaunas.

Laukiame Jūsų kasdien 9.00 – 12.00 val. ir 13.00 – 15.00 val.

Kontaktinė informacija: tel. (8-37) 327902, el.paštas: dek@gmf.vdu.lt

 

Papildomosios studijos

Kolegijų arba kitos krypties bakalauro studijų programų absolventai į magistrantūros studijas priimami išklausę papildomųjų studijų programą:

Aplinkotyra ir ekologija

Molekulinė biologija ir biotechnologija

Energija ir aplinka

Biochemija

Priėmimo į papildomąsias studijas prašymo forma

Doktorantūros studijos

2011 m. birželio 8 d. ir birželio 21 d. įsakymais LR Švietimo ir mokslo ministras Vytauto Didžiojo universitetui kartu su partneriais suteikė doktorantūros teisę 18 mokslo krypčių.
Gamtos mokslų fakultetas kuruoja 4 krypčių doktorantūros studijas:

Biochemija
Biofizika
Biologija
Ekologija ir aplinkotyra