Scientific projects

ONGOING:

Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją ir sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai
Project manager: Prof. dr. Saulius Šatkauskas

Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH).
Project Number. 01.2.2-LMT-K-718-01-0074.
Project manager: Prof. Habil. Dr. A. Maruška.

Mokslininkų grupių projektas „Antibakterinių ir citostatinių preparatų efektyvumo didinimas stiprinant jų sąveiką su ląstelėmis“ (2015-2017)
Project manager: Prof. Dr. R. Daugelavičius

Lietuvos-Latvijos-Taivano bendradarbiavimo projektas „Biomedicinai ir biotachnologijai pritaikomų viduląstelinių pokyčių mielėse anhidrobiozės metu tyrimai“ (2016-2018)
Project manager: Prof. Dr. R. Daugelavičius

Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška“ (2017-2019)
Project manager: Prof. Dr. R. Daugelavičius

Lietuvos-Ukrainos bendradarbiavimo projektas „Ksilozės pernašos konstravimas termotolerantinėse mielėse Ogataea polymorpha alkoholinės fermentacijos pagerinimui” (2018-2019)
Project manager: prof. R. Daugelavičius

„Darnaus judumo, fizinio aktyvumo ir aplinkos veiksnių poveikis miesto gyventojų sveikatai (The impact of sustainable mobility, physical activity and environmental factors on urban population health – ISMA)“ (2017–2020)
Project manager: Prof. Dr. Audrius Dėdelė

Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui. (2015/08/27- 2018/12/31).SIT-8/2015 (SIT-15022).
Project manager: Prof. Dr. Romualdas Juknys

STUDENT SCIENTIFIC PROJECTS

Fermentacijos įtakos lietuviškų žiedadulkių antimikrobinėms ir antioksidacinėms savybėms įvertinimas“.
Project number: 09.3.3-LMT-K-712-03-0127.
Student: Vaida Adaškevičiūtė.
Project manager: Dr. R. Mickienė.

„Makrociklinius polisacharidus formuojančių mikroorganizmų paieška ir jų aktyvumo vertinimas“
Project number: 09.3.3-LMT-K-712-03-0128.
Student: Robertas Sičiovas.
Project manager: Dr. N. Tiso

„Vaistinių augalų fitocheminė analizė: miniatiūrizacijos link“
Project number: 09.3.3-LMT-K-712-03-0129.
Student: Lina Stepanauskaitė.
Project manager: Prof. Habil. Dr. O. Ragažinskienė.

„Kompleksinių mišinių skirstymo ir analizės įrangos integravimas į bepilotę skraidyklę(DRONOMOUS)“
Project number: 09.3.3-LMT-K-712-03-0130.
Student: Gediminas Dūda.
Project manager: Dr. T. Drevinskas.

„Antibakterines medžiagas išskiriančių mikroorganizmų paieška ir jų savybių įvertinimas“.
Student: Domantas Armonavičius.
Project manager: Prof. Habil. Dr. A. Maruška.
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0131.

Projekto tema: „Bekontakčio laidumo detekcijos taikymas kapiliarinei elektrogelchromatografijai“
Project number: 09.3.3-LMT-K-712-03-0132.
Student: Vita Tumosaitė
Project manager: Dr. M. Stankevičius.

„Paprastojo apynio (Humulus lupulus L.) augalo atskirų dalių fitocheminė analizė chromatografiniais ir spektrofotometriniais metodais“
Project number: 09.3.3-LMT-K-712-03-0133.
Student: Mantas Dūdėnas.
Project manager: Assoc. Dr. V. Kaškonienė

IMPLEMENT:

EK BP7 HELIX „Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomos – naujos priemonės ir metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspoziciją ir poveikį vaikų sveikatai Europoje“ (01.2013 – 06.2017)
Co-ordinator of the project in Lithuania: Prof. Habil. Dr. Regina Gražulevičienė

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui (2015-2017)
Co-ordinator of the VMU project part: Prof. Dr. E. Kupčinskienė

EK BP7 PHENOTYPE „Gamtinės aplinkos teigiamas poveikis sveikatai įvairių Europos regionų tipinėms populiacijoms tyrimas“ (01.2012 – 12.2015)
Co-ordinator of the project in Lithuania: Prof. Habil. Dr. Regina Gražulevičienė

EUSBSR SEED Money Facility „Mažo anglies kiekio politikos kūrimas ir įgyvendinimas“ (09.2014 – 02.2015)
Co-ordinator of the project in Lithuania: Assoc. Dr. Renata Dagiliūtė

,,Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir mtep veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)“ (2010-2012)
Project Coordinator: Prof. R. Daugelavičius

,,Bakterijų apvalkalėlio barjero lipofiliniams anijonams komponentai ir jų veiklos reguliacija“ (2010-2011)
Project manager: Prof. R. Daugelavičius

EK BP7 COPHES „Europos lygmens žmogaus biomonitoringo konsorciumas“ (12.2009 – 11.2012)
Co-ordinator of the project in Lithuania: Prof. Habil. Dr. Regina Gražulevičienė

EK BP7 ESCAPE „Europos kohortiniai tyrimai oro taršos efektams nustatyti“ (06.2008 – 05.2012)
Co-ordinator of the project in Lithuania: Prof. Habil. Dr. Regina Gražulevičienė

EK BP7 Enrieco „Europos gimimų kohortiniai tyrimai aplinkos sveikatos rizikai nustatyti“ (03.2009 – 03.2011)
Co-ordinator of the project in Lithuania: Prof. Habil. Dr. Regina Gražulevičienė

Antibiotiku pernaša ir išmetimas: naujos strategijos bakteriju atsparumui iveikti (ATENS)“ 2008-2012
Lithuanian representative in COST project: Prof. R. Daugelavičius

EK BP6 HiWATE „Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai“ (11.2006 – 06.2010)
Co-ordinator of the project in Lithuania: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Other science and study projects

„Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimas“ (06.2011–06.2014)
Coordinator of the VMU project part: doc. Jūratė Žaltauskaitė

„Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius, difuzinių ėmiklių ekspozicijos darbai Kauno mieste ir regione“ (11.2010 – 11.2011)
Responsible project promoters: Assoc. Dr. Dovilė Laurinavičienė, Dr. Audrius Dėdelė

Norvegijos finansinis mechanizmas „Norwey Grants“„Darnaus vystymosi principų integravimas į savivaldybių aplinkos monitoringą: mokslininkų ir vykdytojų kompetencijų ugdymas“ (10.2009 – 10.2010)
Coordinator of the VMU project part: Prof. Habil. Dr. Romualdas Juknys

„Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros modernizavimas išplečiant mokslininkų ir jaunų tyrėjų kompetenciją“ (06.2006 – 10.2008)
Coordinator of the VMU project part: Prof. Habil. Dr. Romualdas Juknys

Nano-milisekundiniais stipraus elektrinio lauko impulsais paveiktų ląstelių žūtį lemiantys veiksniai (2010-2011)
Project manager: Prof. Dr. G. Saulis

Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir mtep veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) (2010-2012)
Coordinator of the VMU project part: Prof. Dr. A. Paulauskas

Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas (BIOGEONAUDA D) (2010-2015)
Coordinator of the VMU project part: prof. A. Paulauskas

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (2010-2011)
Coordinator of the VMU project part: Prof. Dr. E. Kupčinskienė

Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA – A) (2010-2013)
Coordinator of the VMU project part: prof. A. Paulauskas

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas (BIOGEONAUDA-A) (2010-2014)
Project managers: Prof. Dr. A. Paulauskas, I. Lipatova

Ląstelių ektroporacijos ir sonoporacijos tyrimai efektyviai vaistų pernašai ir navikų gydymui (2011-2013)
Project manager: Prof. Dr. S. Šatkauskas

Erkių pernešamų ligų sukėlėjų paplitimo ir genomo sekų tyrimai (2011-2012)
Project manager: Prof. Dr. A. Paulauskas

Retesnių uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (2011-2014)
Project manager: prof. A. Paulauskas

Biomedicinos ir fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete (2011-2014)
Project managers: S. Šatkauskas, S. Mickevičius

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai (2012-2014)
Coordinator of the VMU project part: Prof. Dr. E. Kupčinskienė

Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone (INVAZYVUMAS EKOTONE) (2012-2014)
Project manager: Prof. Dr. A. Paulauskas

Mikroburbulų stabilios ir inercinės kavitacijos parametrų įtakos sonoporacijos efektyvumui tyrimas (2013-2015)
Project managers: Prof. Dr. M. Venslauskas

Dermacentor erkių genetinė įvairovė ir užsikrėtimas patogenais (2013-2015)
Project managers: J. Radzijevskaja

Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvumi (2014-2015)
Project managers: Prof. Dr. S. Šatkauskas