VSD skelbia geriausių baigiamųjų darbų konkursą saugumo tema

Valstybės saugumo departamentas (VSD) organizuoja konkursą Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų studentams, 2021–2022 mokslo metais apgynusiems baigiamuosius darbus, nagrinėjančius nacionaliniam saugumui ir žvalgybai reikšmingas temas.

Konkurso tikslas – skatinti ir motyvuoti bakalauro ir magistro studijų studentus gilinti žinias ir kompetenciją nacionalinio saugumo ir žvalgybos institucijų veiklos temomis, populiarinti teorinius ir praktinius mokslinius tyrimus nacionaliniam saugumui aktualiais klausimais įvairiose mokslų srityse: humanitarinių, socialinių, medicinos, technologijų ir gamtos mokslų.

Apdovanojimai

Nugalėtojams bus skiriamos piniginės premijos:

    • už geriausią bakalauro darbą –  800 eurų premija
    • už geriausią magistro darbą – 1000 eurų premija.

Kas gali dalyvauti konkurse?

Konkurse gali dalyvauti pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, kurie 2021-2022 mokslo metais universitete apgynė baigiamąjį bakalauro ar magistro darbą su nacionaliniu saugumu ir žvalgybos institucijų veikla susijusia tematika ir gavo ne mažesnį įvertinimą nei 8 (gerai) balai.

Kada galima pradėti teikti darbus konkursui?

Bakalauro ir magistro darbus Konkurso dalyviai gali teikti nuo 2022 m. liepos 1 d.

Darbus Konkursui galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

Visa aktuali informacija apie konkursą ir jo sąlygas yra pateikiama VSD tinklalapyje ir Facebook paskyroje.

Skip to content