Vasaros mokymai „Biologinės įvairovės apsauga ir valdymas“

2016 m. birželio 13-26 d. VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros ir Biologijos katedrose vyko dviejų savaičių intensyvūs vasaros mokymai „Biologinės įvairovės apsauga ir valdymas“ (BiCoMa) skirti Kazachstano Al-Farabi universiteto studentams. Mokymų metu studentai gilino savo žinias biologinės įvairovės vertinime ir jos apsaugos valdyme, susipažino su biologinės įvairovės apsaugos politika pasauliniu ir Europos Sąjungos lygiu, analizavo pagrindines grėsmes biologinei įvairovei. Seminarų metu aptartos invazijos problemos, atlikta Kazachstano ir Lietuvos invazinių augalų lyginamoji charakteristika. Praktinių užsiėmimų metu studentai susipažino su biologinės įvairovės vertinimu, taikant tradicinius bei molekulinės biologijos metodus, lankėsi Dubravos rezervatinėje apyrubėje.

 

IMG_5596

IMG_5595

IMG_5601

Skip to content