UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto būsimuosius 3 ir 4 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto būsimuosius 3 ir 4 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2021-2022 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos – 1.000 Eur. vieniems mokslo metams. Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams – iš viso skiriama 2.000 Eur. stipendija.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis turi būti ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Paskyrus stipendiją, studentai turi galimybę gauti valstybės, „Thermo Fisher Scientic“ ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2021 m. rugpjūčio mėn. skiriamos stipendijos dydis yra 1.800 Eur. vieniems mokslo metams (3.600 Eur – dviem mokslo metams).

Paraiškas būsimi bakalauro 3-4 kurso studentai turi pateikti iki 2021 m. liepos 15 d. imtinai.

Konkursui studentai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą (CV);
 2. motyvacinį laišką, nurodant baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2021-2022 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose (nuoroda);
 3. brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
 4. kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir/ar mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra) pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
 5. rekomenduojančio Universiteto padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.
 • „THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 2021-2022 MOKSLO METAMS KONKURSO SĄLYGOS
 •  

  Dokumentus prašome teikti VDU dokumentų pateikimo-priėmimo sistemoje adresu dek@gmf.vdu.lt nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai.

  Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Saulių Burbulį: elektroniniu paštu saulius.burbulis@thermofisher.com, telefonu  8 640 68532 arba į VDU Gamtos mokslų fakulteto referentę Miglę Razgūnaitę: elektroniniu paštu migle.razgunaite@vdu.lt, telefonu 8 37 327 905.

   

  Skip to content