Sveikiname Giedrę Samuolienę, pirmąją VDU absolventę tapus nauja Lietuvos mokslų akademijos nare

2021 m. balandžio 13 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, kuriame buvo renkami LMA tikrieji nariai. Priimtas nutarimas kuriame skelbiama, kad LMA tikrąja nare į Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrių išrinkta dr. Giedrė Samuolienė, baigusi studijas VDU, vėliau doktorantūron įstojusi į Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą (LAMC), šiuo metu ten sėkmingai dirbanti mokslinį ir vadovaujamąjį darbą.

Jos tyrimo ir baigiamiesiems darbams vadovavo akademikas prof. habil. dr. Audrius Maruška. Tyrimus ji atliko tuomet VDU Aplinkotyros fakulteto (dabar Gamtos mokslų fakultetas) Chemijos katedroje ir baigė Cheminės analizės magistro studijas. 2003 metais jos paruoštas magistro darbas “Akriliniai ištisiniai sorbentai skirti atvirkščių fazių kapiliarinei elektrochromatografijai” ir gynimas buvo įvertintas puikiai.  Giedrė Samuolienė buvo ne naujokė prof. A. Maruškos mokslinėje grupėje, ji Chemijos katedroje atliko ir bakalauro darbą. Ji buvo patyrusi eksperimentatorė kapiliarinės chromatografijos ir elektrochromatografijos srityje, gerai suvokianti instrumentinės analizės teoriją ir turinti pakankamai praktinių įgūdžių analizės problemoms spręsti. Jau studijų metu ji gebėjo dirbti savarankiškai, puikiai organizuoti ir planuoti eksperimentinę veiklą, buvo kruopšti, atidi, nuosekli siekiant pagrindinių tikslų, greitai suvokianti ir įsisavinanti naujus tyrimo metodus, tai yra turinti geras rankas ir gabumus reikalingus moksliniam darbui.

Giedrė Samuolienė magistro studijų metu du mėnesius stažavosi prof. Ute Pyell mokslinėje grupėje Marburgo universitete Vokietijoje. Jos darbo tematika buvo glaudžiai susijusi su aktualiais analizės mokslo tikslais ir atitiko bendrą prof. A. Maruškos mokslinės grupės darbų kryptį – skirstymo metodų miniatiūrizacijos link. Ji įvykdė nelengvą užduotį, sugebėjo įsisavinti kapiliarinio formato ištisinių sorbentų sintezės ir chromatografinio įvertinimo metodus. Ji gavo įdomių rezultatų tirdama sintezės temperatūros įtaką ištisinių sorbentų savybėms. Kiekvieną darbą ji atlikdavo kruopščiai ir nuoširdžiai, tam negailėjo pastangų, visuomet įsigilindama ir stengdamasi suvokti ir išsiaiškinti esmę. Jau tuomet buvo aišku, kad Giedrė pamėgo šią sritį ir vėliau dirbs tyrimo darbą. Tokiu palinkėjimu ji baigė studijas VDU ir akademiko prof. habil. dr. Pavelo Duchovskio buvo pakviesta į doktorantūrą  Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. VDU įgytas žinias ji sėkmingai panaudojo savo tolimesniame darbe ir 2008 metais apgynusi disertaciją ji įgijo Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnį. Ji ir toliau bendradarbiavo su kolegomis VDU, vadovavo tyrimo ir baigiamiesiems darbams, kvietė doktorantūron VDU absolventus. 2014 metais kartu su akademiku P. Duchovskiu ir kitais jo mokslo grupės nariais Giedrė Samuolienė tapo Nacionalinės mokslo premijos laureate. 2015 metais ji apdovanota VDU sidabro medaliu už pasiekimus moksle.

Malonu, kad šiemet LMA tikraisiais nariais į Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrių išrinkti ir kiti mūsų kooperacijos partneriai, vykdę bendrus mokslo tyrimų projektus, publikavę daug bendrų mokslo darbų, LMSU Veterinarijos akademijos prof. Elena Bartkienė (maisto technologijos) ir prof. Mindaugas Malakauskas (veterinarija).

Sveikiname naujuosius LMA narius ir linkime jiems tolimesnių mokslo pasiekimų ir glaudaus bei sėkmingo bendradarbiavimo su VDU kolegomis!

 

Skip to content