2021 m. birželio 10 d. 14 val. vyks Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas).
  2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2021-05-21 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas).
  3. GMF Dekano ataskaita už 2020m. (S.Mickevičius).
  4. GMF Aplinkos tyrimų centro veiklos ataskaita už 2020 m. (A.Paulauskas).
  5. Kandidato į VDU Mokslo fondo valdybą rinkimai (V.Girdauskas)
  6. Kiti klausimai.

Pastabas ir pasiūlymu Tarybos posėdžio darbotvarkei prašome siųsti iki birželio 9d. darbo dienos pabaigos.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu https://ac.vdu.lt/gmf1/

Dalyviai jungiasi svečio teisėmis, įvesdami savo vardą ir pavardę.

Skip to content