Aplinkotyros katedra

Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Aplinkotyra ir ekologija bei magistrantūros studijų programą Aplinkosaugos organizavimas.

Katedros vedėjas doc. Audrius Dėdelė
El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Referentė Aldona Deveikienė
El. paštas: aldona.deveikiene@vdu.lt

Profesoriai

Prof. habil.dr. Regina Gražulevičienė
El. paštas: regina.grazuleviciene@vdu.lt

Prof. habil.dr. Romualdas Juknys
El. paštas: romualdas.juknys@vdu.lt

Prof. habil.dr. Vida Stravinskienė
El. paštas: vida.stravinskiene@vdu.lt

Prof. habil.dr. Jonė Venclovienė
El. paštas: jone.vencloviene@vdu.lt

Docentai
Doc. Renata Dagiliūtė
El.paštas: renata.dagiliute@vdu.lt

Doc. Audrius Dėdelė
El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Doc. Irena Januškaitienė
El. paštas: irena.januskaitiene@vdu.lt

Doc. Gintarė Sujetovienė
El. paštas: gintare.sujetoviene@vdu.lt

Doc. Jūratė Žaltauskaitė
El. paštas: jurate.zaltauskaite@vdu.lt

Doc. Asta Danilevičiūtė
El. paštas: asta.danileviciute@vdu.lt

Lektoriai
Dr. Nerijus Jurkonis
El. paštas: nerijus.jurkonis@vdu.lt

Dr. Giedrė Kacienė
El. paštas: giedre.kaciene@vdu.lt

Dr. Genovaitė Liobikienė
El. paštas: genovaite.liobikiene@vdu.lt

Dr. Austra Dikšaitytė
El. paštas: austra.diksaityte@vdu.lt

Dr. Sandra Andrušaitytė
El. paštas: sandra.andrusaityte@vdu.lt

Doktorantai
Jolanta Antanaitienė
Inga Petravičienė
Agnė Skaisgirė
Auksė Miškinytė
Irma Žemaitė
Diana Miškelytė
Agnė Brazienė
Darius Verbickas
Gintarė Juozapaitienė
Irma Česnakaitė
Deivydas Kiznys
Martynas Klepeckas
Jolanta Nemaniūtė Gužienė

Vyresnysis inžinierius Vytautas Palionis
El. paštas: vytautas.palionis@vdu.lt