Department of Environmental and Ecology

The Department supervises the bachelor’s degree program “Environmental sciences and ecology” and the master’s program “Environmental Management”.

Head of the department Prof. Dr. Audrius Dėdelė
Email: audrius.dedele@vdu.lt

Referent Aldona Deveikienė
Email: aldona.deveikiene@vdu.lt

Professors
Prof. Habil. Dr. Regina Gražulevičienė
Email: regina.grazuleviciene@vdu.lt

Prof. Habil. Dr. Romualdas Juknys
Email: romualdas.juknys@vdu.lt

Prof. Dr. Jonė Venclovienė
Email: jone.vencloviene@vdu.lt

Prof. Dr. Audrius Dėdelė
Email: audrius.dedele@vdu.lt

Assistants
Assoc. Prof. Dr. Renata Dagiliūtė
Email: renata.dagiliute@vdu.lt

Assoc. Prof. Dr. Irena Januškaitienė
Email: irena.januskaitiene@vdu.lt

Assoc. Prof. Dr. Gintarė Sujetovienė
Email: gintare.sujetoviene@vdu.lt

Assoc. Prof. Dr. Jūratė Žaltauskaitė
Email: jurate.zaltauskaite@vdu.lt

Assoc. Prof. Dr. Asta Danilevičiūtė
Email: asta.danileviciute@vdu.lt

Assoc. Prof. Dr. Sandra Andrušaitytė
Email: sandra.andrusaityte@vdu.lt

Lecturers
Dr. Nerijus Jurkonis
Email: nerijus.jurkonis@vdu.lt

Dr. Giedrė Kacienė
Email: giedre.kaciene@vdu.lt

Dr. Genovaitė Liobikienė
Email: genovaite.liobikiene@vdu.lt

Dr. Austra Dikšaitytė
Email: austra.diksaityte@vdu.lt

Dr. Auksė Miškinytė
Email: aukse.miskinyte@vdu.lt

PhD students
Diana Miškelytė
Agnė Brazienė
Gintarė Juozapaitienė
Irma Česnakaitė
Deivydas Kiznys
Martynas Klepeckas
Jolanta Nemaniūtė-Gužienė
Vaiva Jurevičienė
Audronė Minelgaitė