Fakulteto taryba

Gamtos mokslų fakulteto taryba – kolegialus fakulteto valdymo organas, kurį sudaro pariteto principu fakulteto padalinių deleguoti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dekanas ir prodekanas.

Ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių yra mokslininkai ir ne mažiau kaip 1/5 fakulteto tarybos narių – studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai.

Nariai:
1. Barauskaitė Neringa – studentė
2. Baublys Vykintas – prodekanas
3. Brazauskas Gintaras – socialinis partneris
4. Čepurnienė Karolina – lektorė
5. Danilevičiūtė Asta – prodekanė
6. Daugelavičius Rimantas – profesorius
7. Dėdelė Audrius – docentas
8. Dikšaitytė Austra – j.m.d.
9. Girdauskas Valdas – docentas
10. Jakštys Baltramiejus – studentas
11. Kanapickas Arvydas – docentas
12. Kučinskas Vytautas – studentas
13. Lipatova Indrė – m.d.
14. Maruška Audrius – – profesorius
15. Mickevičius Saulius – dekanas
16. Mickus Rokas – studentas
17. Paulauskas Algimantas – profesorius
18. Pranevičius Liudas – profesorius
19. Pundzaitė Vygailė – studentė
20. Radzijevskaja Jana – profesorė
21. Ragelienė Lina – docentė
22. Razgūnaitė Miglė – studentė
23. Saulė Rita – lektorė
24. Saulis Gintautas – profesorius
25. Šatkauskas Saulius – vyr.m.d.
26. Tamošiūnas Andrius – Socialinis partneris
27. Venclovienė Jonė – profesorė
28. Žaltauskaitė Jūratė – docentė
29. Žūkienė Rasa – docentė