Fakulteto taryba

Gamtos mokslų fakulteto taryba – kolegialus fakulteto valdymo organas, kurį sudaro pariteto principu fakulteto padalinių deleguoti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dekanas ir prodekanas.

Ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių yra mokslininkai ir ne mažiau kaip 1/5 fakulteto tarybos narių – studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai.

Nariai:
1. BAUBLYS Vykintas – prodekanas
2. BENDARAVIČIUS Arnas – Studentų atstovas
3. BRAZAUSKAS Gintaras – Socialinis partneris
4. ČEPURNIENĖ Karolina – Biologijos studijų programos grupė
S. DANILEVIČIŪTĖ Asta – prodekanė
6. DAUGELAVČIUS Rimantas – Biochemijos studijų programos grupė
7. DĖDELĖ Audrius – Aplinkotyros ir ekologijos studijų programos grupė
8. DIKŠAITYTĖ Austra – Aplinkos tyrimų centras
9. GIRDAUSKAS Valdas – Energijos technologijų studijų programos grupė
10. JAKŠTYS Baltramiejus – Studentų atstovas
11. JARUSEVIČIŪTĖ Simona – Studentų atstovas
12. KANAPICKAS Arvydas – Energijos technologijų studijų programos grupė
13. LIPATOVA Indrė – Aplinkos tyrimų centras
14. MARUŠKA Audrius Sigitas – Biotechnologijos studijų programos grupė
15. MICKEVIČIUS Saulius – dekanas
16. MIŠEIKAITĖ Augustina – Studentų atstovas
17. PAULAUSKAS Algimantas – Biologijos studijų programos grupė
18. PRANEVIČIUS Liudas – Energijos technologijų studijų programos grupė
19. RAGELIENĖ Lina – Biochemijos studijų programos grupė
20. SAULĖ Rita – Biotechnologijos studijų programos grupė
21. SAULIS Gintautas – Biotechnologijos studijų programos grupė
22. ŠATKAUSKAS Saulius – Aplinkos tyrimų centras
23. ŠULSKYTĖ Indrė – Studentų atstovas
24. ŠVARCAS Martynas – Studentų atstovas
25. TAMOŠIŪNAS Andrius – Socialinis partneris
26. VENCLOVIENĖ Jonė – Aplinkotyros ir ekologijos studijų programos grupė
27. ŽALTAUSKAITĖ Jūratė – Aplinkotyros ir ekologijos studijų programos grupė
28. ŽUKAUSKIENĖ Judita – Biologijos studijų programos grupė
29. ŽŪKIENĖ Rasa – Biochemijos studijų programos grupė.